Różnorodna roślinność

Kiedyś stanowiły one różnorodną roślinność, na ogół rozmnażającą się samorzutnie. Stąd większość zwierząt domowych — głównie bydło, trzoda i konie — czerpią pożywienie, w skład którego wchodziły węglowodany, białka, tłuszcze, sole mineralne, enzymy, hormony i prowitaminy. Bydło w swym organizmie przetwarzało prowitaminy w witaminy, które przechodziły następnie do mleka. Udział poszczególnych gatunków roślin na pastwisku nie był na ogół znany i doceniany. Rośliny te—niezależnie od wymienionych podstawowych składników—wprowadzały także do paszy tzw. ciała czynne, substancje, które nawet w minimalnych ilościach niezbędne były dla właściwego żywienia. Dziś stwierdzić możemy, że bez udziału tych składników niemożliwy jest właściwy rozwój chowu i hodowli zwierząt, ponieważ przeprowadzenie ścisłej granicy między stanem zdrowia a chorobą jest bardzo trudne, szczególnie w początkowych stadiach pewnych schorzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *